Terms and Conditions TR Skip to Main Content

Terms and Conditions TR

 

Kullanım Koşulları – Son Kullanıcı

Son güncelleme: 26 Mart 2019

İşbu kullanım koşulları (işbu “kullanım koşulları”), Colgate-Palmolive Company (bundan böyle “Colgate” veya “biz” veya “bizi” olarak anılacaktır) tarafından size halen  shop.colgate.ch, shop.colgate.eu, shop.colgate.fr, shop.colgate.se ve shop.colgate.co.uk adı altında (içinde bulunabilen bütün materyaller, hizmetler ve birbirini izleyen web siteleri ile birlikte “Site” olarak anılacaktır) online olan web sitelerine ve Kolibree SAS ve bağlı kuruluşları tarafından işletilen mobil Colgate uygulaması (bundan böyle “uygulama” olarak anılacaktır) üzerinden Colgate’in tescilli “Colgate Connct E1 akıllı diş fırçası”na erişim imkanı sağlaması ile ilgili şartları tespit etmektedir. Web sitesi ve uygulama birlikte « hizmetler » olarak anılacaktır. “Kabul ediyorum” butonuna tıklayarak veya hizmetlere erişim sağlayarak veya söz konusu hizmetlerden yararlanarak, işbu kullanım koşullarına bağlı olduğunuzu kabul ve beyan etmiş olursunuz. İşbu kullanım koşullarını kabul etmemeniz halinde, hizmetlere erişim sağlayamazsınız veya hizmetlerden faydalanamazsınız. Bu hukuken uygulanabilir bir sözleşmedir.

Colgate kanunen uygulamayı işbu kullanım koşullarına uygun olarak hazırlamakla yükümlüdür. 

Uygulamanın değiştirilmesi. Uygulama doğası gereği güncellenmelidir ve zaman içerisinde sürekli olarak geliştirilmelidir. Eğer mümkün olursa, uygulamada yapılan önemli değişiklikler veya uygulamanın sonlandırılması konusunda sizi uygun bir şekilde bilgilendirmeye çalışacağız. Menfaatleriniz göz önünde bulundurulduğunda söz konusu değişikliğin uygun olması şartıyla, Colgate, önceden haber vermeden uygulamayı değiştirebilir. Özellikle teknolojik gelişmeler, piyasanın gereklilikleri ve uygulanabilen hukukta meydana gelen değişiklikler açısından uygulamanın değişen durumlara uygun hale getirilmesinin zorunlu olması ve uygulamaya sizin menfaatinize olacak şekilde yeni özelliklerin, fonksiyonların veya hizmetlerin eklenmesi durumunda, bir değişiklik yapılması sizin için makul demektir. Uygulamada yapılan bir değişikliğin sizin için makul ve kabul edilebilir nitelikte olmaması halinde, derhal yürürlüğe girmek üzere işbu kullanım koşullarını feshetme hakkına sahipsiniz. Uygulamada veya uygulama ile ilgili olarak yapılan diğer değişikliklerden dolayı Colgate karşısında başka haklarınız mevcut değildir.

İşbu kullanım koşullarında değişiklik yapılması. Söz konusu değişiklikler konusunda uygun araçlarla (hizmetler ile ilgili revize edilmiş olan kullanım koşullarının yayınlanması dahil) sizi bilgilendirerek zaman zaman işbu kullanım koşullarında değişiklik yapabiliriz. Bu kural, sizinle aramızda revize edilen kullanım koşullarını değişiklikler ile birlikte yayınladığımız veya başka bir şekilde bu değişiklikler hakkında sizi bilgilendirdiğimiz tarihten önce ortaya çıkan ihtilaflar için geçerli değildir. İşbu kullanım koşullarına yönelik her değişikliğe veya eklemeye, yapılması amaçlanan değişiklik veya ekleme bildirildikten sonra iki (2) hafta içerisinde itiraz etme hakkına sahipsiniz. Zamanında itirazda bulunulması durumunda, taraflardan her biri diğer tarafa haber verdikten sonra kullanım koşullarını feshetme hakkına sahiptir; bu durumda söz konusu fesih, yapılması amaçlanan değişikliğin veya eklemenin yürürlüğe girmesi gereken tarihte yürürlüğe girecektir. Bildirim tarihinden sonra iki (2) hafta içerisinde itiraz etmemeniz halinde, söz konusu değişiklik veya ekleme tarafınızca kabul edilmiş sayılır ve taraflar arasındaki anlaşmanın ayrılmaz bir parçası haline gelir. İşbu kullanım koşullarında bir değişiklik yapıldıktan sonra hizmetlerden yararlanmanız, söz konusu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelir. Colgate iki (2) hafta içerisinde itiraz etme hakkınız ile ilgili olarak bilgilendirme yaparken taraflardan her birinin bir itiraz durumunda kullanım koşullarını feshetme hakkına sahip olduğu ve itiraz edilmemesinin hukuki sonuçları konusunda sizi bilgilendirecektir. Yukarıda yer alan „son güncelleme“ lejandı işbu kullanım koşullarının son olarak ne zaman değiştirildiğini gösterir. Her zaman ve bir sorumluluk üstlenmeksizin hizmetlerin tamamını veya bir kısmını (üçüncü şahısların linkleri üzerinden hizmetlere erişim de dahil) değiştirebiliriz veya durdurabiliriz; hizmetlerden faydalanılması için gerekli olan bilcümle ücretleri toplayabiliriz, değiştirebiliriz veya ortadan kaldırabiliriz; veya hizmetlerden faydalananların bazılarına veya hepsine bir takım imkanlar sunabiliriz.

  • LİSANS; HAKLARIN SAKLI KALMASI

1.1 Hizmetlerden yararlanılmasına yönelik sınırlı lisans. İşbu kullanım koşullarına riayet etmeniz şartıyla, Colgate işbu yazıyla size web sitesine erişim ve web sitesinin kullanılması için sınırlı, kişisel, münhasır olmayan, iptal edilebilen, devredilemeyen, alt lisans verilmesi mümkün olmayan bir lisans vermektedir; bu lisans ticari amaçlarla değil, sadece sizin kişisel kullanımınız için ve sadece Colgate tarafından web sitesinin erişim ve kullanımı için izin verdiği süreyle verilmektedir. Uygulama size lisanslanmaktadır (satılmamaktadır). İşbu yazı ile, işbu kullanım koşullarına riayet etmeniz şartıyla, sınırlı bir şekilde, kişisel olarak, münhasır olmayan, iptal edilebilen, devredilemeyen, alt lisans verilemeyen bir şekilde uygulamayı kendi sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz bir mobil cihaza kurmanıza ve münhasıran kendiniz tarafından kişisel olarak ve ticari olmayan amaçlarla (sadece Colgate uygulamayı kullanmanıza izin verdiği süre kadar) kullanmanıza izin veriyoruz. İşbu kullanım koşullarına riayet etmemeniz durumunda, web sitesinin ve uygulamanın kullanımını gecikmeksizin durdurmalısınız ve uygulamayı mobil cihazınızdan kaldırmalısınız (yani kurulumu iptal etmelisiniz ve silmelisiniz). İşbu kullanım koşulları çerçevesinde açıkça verilmiş olan lisanslar ve haklar istisna olmak üzere, Colgate size işbu sözleşme çerçevesinde ne gizli, ne hakkın sukutu yoluyla, ne de başka bir şekilde hiçbir lisans veya hak vermemektedir. Colgate diğer bütün lisansları ve hakları saklı tutar.

1.2 Diğer lisans sınırlamaları. (a) Hizmetleri kopyalayamazsınız veya modifiye edemezsiniz; (b) Yürürlükte olan yerel hukuk izin vermediği sürece kaynak kodu hizmetin tamamına veya bir kısmına indirgeyemezsiniz, dönüştüremezsiniz, modifiye edemezsiniz, aktaramazsınız, kaldıramazsınız veya araştırıp tespit edemezsiniz; (c) Hizmetleri paylaşamazsınız, ifşa edemezsiniz, pazarlayamazsınız, kiraya veremezsiniz veya başka bir şekilde özel ve tüzel şahıslara devredemezsiniz ve (d) hizmetleri rakip ürünlerin veya hizmetlerin hazırlanması sırasında üçüncü şahısları desteklemek için veya bu konuda üçüncü şahısların desteklenmesini mümkün hale getirmek için kullanamazsınız.

1.3 Fikri mülkiyet hakları. Colgate, bilcümle güncellemeler, iyileştirmeler, uyarlamalar, revizeler, değişiklikler, gelecekte yapılacak olan yayınlar ve diğer bütün değişiklikler ve aynı zamanda bunlarla bağlantılı bilgiler ve materyaller de dahil olacak şekilde, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmetler ve bu hizmetlere ait belgeler ile ilgili bilcümle fikri mülkiyet haklarını (bilcümle telif hakları, patentler, hizmet markaları, markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil) saklı tutar. İşbu yazı ile, hizmetlerin üzerinde görünen bütün mülkiyet markalarını, lejantları ve patent ve telif hakları ile ilgili şerhleri ve bunlarla bağlantılı olan ve Colgate tarafından kullanıma sunulan bilcümle belgeleri ve bunların tam veya kısmi kopyalarını saklamayı kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. 

1.4 İçerikleriniz ve geri bildiriminiz. Muhtemelen hizmetleri kullanarak içerikler (“son kullanıcı içerikleri”) hazırlama imkanına sahipsiniz. Colgate son kullanıcı içeriklerini kontrol etmemektedir ve bunların üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasından veya suiistimal edilmesinden (paylaşım/yayma dahil) sorumlu değildir. Kişisel bilgilerinizin veya başka bilgilerin hizmetler vasıtasıyla kamunun erişebileceği hale getirilmesine karar vermeniz halinde, bunu risk kendinize ait olacak şekilde yapacaksınız. Konuya açıklık getirmek için, şunu belirtelim: Kendi son kullanıcı içeriklerinizin mülkiyetini elinizde tutmaktasınız. İşbu yazı ile, bize bu tür son kullanıcı içeriklerini (alenen veya başka bir şekilde) çoğaltmak, dağıtmak, aracılık yaparak başkalarına iletmek ve ilan etmek, bunların türevlerini oluşturmak, uyarlamak, modifiye etmek ve başka bir şekilde kullanmak, analiz etmek ve halen bilinen veya daha sonra geliştirilecek olan her formatta ve ortamda ve her tür amaçla (örneğin, tavsiye mektupları gibi reklam amaçları dahil) değerlendirmek için dünya genelinde geçerli olan, ücretsiz, bedeli tamamen ödenmiş, münhasır olmayan, süresiz, iptal edilemeyen, devredilebilen ve (çok sayıda ortam vasıtasıyla) eksiksiz olarak alt lisans verilebilecek şekilde ve bu konuda size veya üçüncü şahıslara ayrıca bir ödeme yapılmaksızın bir lisans vermektesiniz. Bize fikirler, teklifler, öneriler veya başka materyaller (“geri bildirim”) sunulması halinde, hizmetlerle ilgili olup olmadıklarından bağımsız olarak bunlar da son kullanıcı içeriği olarak kabul edilir ve siz işbu yazı ile bu geri bildirimin gizli olmadığını ve bu geri bildirimiz ücretsiz, talep edilmeksizin ve sınırsız olarak hazırladığınızı ve Colgate’in yedi emin yükümlülüğüne veya başka yükümlülüklere tabi olmadığını kabul ve muvafakat etmektesiniz. 

İşbu yazı ile, bu bölümde bahsi geçen lisansların verilmesi için gerekli olan bilcümle haklara sahip olduğunuzu ve son kullanıcı içeriğinizin eksiksiz ve doğru olduğunu ve bu içeriğin hizmetler üzerinden veya hizmetlerle bağlantılı olarak eksiksiz ve doğru bir şekilde kullanıma sunulduğunu ve dolandırıcılık amacıyla veya izinsiz olarak veya başka bir şekilde yürürlükte olan hukukun veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmediğini beyan ve garanti etmektesiniz. Ayrıca bilcümle “ahlaki haklardan” veya son kullanıcı içerikleri ile bağlantılı olarak telif haklarının verilmesi veya materyallerin bütünlüğünün sağlanması ile ilgili olarak yürürlükte olan hukuka göre bir hukuki öğreti çerçevesinde sahip olduğunuz diğer muhtemel haklardan da gayrikabili rücu olarak feragat etmektesiniz.

1.5 Üçüncü şahıslara ait olan materyaller; Linkler. Hizmetlerin belirli işlevleri üçüncü şahıslar tarafından kullanıma sunulan bilgilere, ürünlere, hizmetlere veya diğer materyallere (son kullanıcı içerikleri (“üçüncü şahısların materyalleri”) veya linkler de dahil olmak üzere üçüncü şahıslara ait olan bu tür materyallerin başkalarına aktarılması veya teslim edilmesi dahil) erişim imkanı sağlayabilir. Bu işlevlerden yararlanarak bize üçüncü şahısların ilgili materyallerine erişim sağlama, bunların başkalarına iletilmesi ve size aktarılması konusunda talimat vermiş olursunuz.

Üçüncü şahıslara ait olan hiçbir materyali kontrol etmiyoruz veya desteklemiyoruz ve (üçüncü şahıslara ait olan materyallerin veya bunların fikri mülkiyet haklarının kesinliği, geçerliliği, güncelliği, eksiksizliği, güvenilirliği, bütünlüğü, kalitesi, hukuka uygunluğu yararlılığı veya güvenliği dahil) bunlardan sorumlu da değiliz. Ayrıca üçüncü şahıslara ait olan belirli materyaller yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı olabilir. İşbu kullanım koşullarında yer alan açıklamalardan hiç biri, Colgate’in üçüncü şahıslara ait olan materyaller için bir teminat veya garanti verdiği anlamına gelmez. Üçüncü şahıslara ait olan materyalleri denetlemekle yükümlü değiliz ve hizmetler üzerinden üçüncü şahıslara ait olan materyallere erişilmesini her zaman (tamamen veya kısmen) bloke veya deaktive edebiliriz. Ayrıca, hizmetler üzerinden üçüncü şahıslara ait olan materyallere erişilebilmesi, bizim bu materyalleri onayladığımız veya üçüncü şahıslara ait olan bu tür materyallerin satıcılarından biri olduğumuz anlamına gelmez ; bu erişim sizinle bu tür bir satıcı arasında hukuki bir ilişki kurulması için bir gerekçe teşkil etmez. 

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT OLAN MATERYALLERİ RİSK SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULANACAKSINIZ VE BU KULLANIM ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT OLAN BU MATERYALLER İLE İLGİLİ EK ŞARTLARA VE DİREKTİFLERE (ÖRNEĞİN, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT OLAN MATERYALLERİN SATICILARININ GENEL İŞ ŞARTLARI VE VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK DİREKTİFLERİ) TABİ OLACAKTIR. 

  • GARANTİLER VE SORUMLULUK İLE İLGİLİ SINIRLAMALAR.

2.1 Belirli bir sonuç yoktur. Colgate aşağıda belirtilenler için bir sorumluluk, bir kefalet veya başka bir garanti üstlenmez: (a) Hizmetlerin güvenilirliği veya uygunluğu; (b) Aktarılan bilgilerin (hizmetler üzerinden kullanıma sunulan veriler dahil) geçerliliği, uygunluğu veya güvenilirliği; (c) Hizmetlerin kesintisiz olarak çalışması veya hatalar, virüsler veya başka zararlı bileşenler içermemesi; (d) Bu hizmetlerden yararlanılması sonucunda ortaya çıkan sonuçlar; (e) Bu hizmetler vasıtasıyla ulaşılabilen bilgilerin kapsamlı ve eksiksiz olması veya (f) Bu bilgilerin kullanılması nedeniyle sağlık ve iyilik açısından ortaya çıkan her tür sonuç, özellikle de diş çürümesi ve diş eti hastalıkları ile ilgili sonuçlar.

2.2 Hiçbir diş hekimliği veya tıp uygulaması yok. Hizmetler bu amaçla verilmemektedir ve Colgate tarafından verilen diş hekimliği, tıp veya diğer sağlık hizmetlerinin bir uygulaması olarak görülemez. Hizmetlerin kullanılması, diş hekimi / hasta veya satıcı / hasta ve Colgate arasında bir ilişki kurulması için bir gerekçe teşkil etmez. Colgate hiç bir spesifik diş tedavisini, diş hekimini veya ilacı tavsiye etmemektedir ve desteklememektedir. SAĞLIK İLE İLGİLİ OLARAK HİZMETLER ÜZERİNDEN VERİLEN BÜTÜN BİLGİLER GENEL BİLGİLER OLUP DİŞ HEKİMLİĞİ VEYA SAĞLIK İLE İLGİLİ PROFESYONEL TEDAVİ VEYA DANIŞMANLIK YERİNE GEÇMEZ. BU BİLGİLER SADECE BİLGİLENDİRME AMACIYLA KULLANILMAKTADIR VE DİŞ HEKİMLERİNİN VEYA DİĞER TIP ÇALIŞANLARININ VERDİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETİNİN YERİNİ ALMAK ÜZERE HAZIRLANMAMIŞTIR VE BU AMAÇLA KULLANILAMAZ. HİZMETLERE VE DİŞ VE SAĞLIK İLE İLGİLİ OLARAK HİZMETLER ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLEN BİLGİLERE GÜVENMEKTEN VE TEŞHİS VEYA TEDAVİNİN İHMAL EDİLMESİNE YÖNELİK HER TÜR KARAR DAHİL OLMAK ÜZERE BU HİZMETLERDEN VE BU HİZMETLERİN İÇERİĞİNDEN YARARLANMANIZ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN BÜTÜN KARARLARDAN VE TEDAVİDEN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ. ÜÇÜNCÜ BİR DİŞ HEKİMİNİN VEYA SAĞLIK GÖREVLİSİNİN HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA KARARINDAN DA YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ. DİŞ HEKİMLİĞİ VEYA SAĞLIK İLE İLGİLİ ÖZEL İHTİYAÇLARINIZ VARSA VEYA EKSİKSİZ SAĞLIK BİLGİLERİNE İHTİYAÇ DUYUYORSANIZ, LÜTFEN BİR DİŞ HEKİMİNE VEYA TIBBİ HİZMET VEREN BAŞKA BİRİNE MÜRACAAT EDİNİZ. 

2.3 Verilerin toplanması; Verilerin korunması ile ilgili açıklama. Uygulamayı kullanmanız, “Colgate Connect”in verilerin korunması ile ilgili açıklamasına tabidir; söz konusu açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz. Web sitesinin kullanılması, Colgate-Palmolive’in buradan inceleyebileceğiniz verilerin korunması ile ilgili açıklamasına tabidir.

2.4 Sözleşme yapma ehliyeti; Reşit olma. Hizmetleri kullanarak reşit olduğunuzu ve Colgate ile bir sözleşme yapabileceğinizi veya sözleşme yapmak için ebeveyininizin veya velinizin muvafakatini almış olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Ebeveyniniz veya veliniz işbu kullanım koşullarına riayet edilmesinden tüm kapsamıyla sorumludur.

2.5 Adem-i mesuliyet. UYGULANABİLEN HUKUKA BAĞLI OLARAK: (A) ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HİZMETLERİNE VE BÜTÜN ÜRÜNLERİNE (4. BÖLÜMDE TANIMLANDIĞI GİBİ) VE MATERYALLERİNE “GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ”, “YERİNDE” VE “MEVCUT OLDUKLARI YERDE” AÇIKÇA, GİZLİ OLARAK VEYA KANUNEN VERİLEN HER TÜR GARANTİ VE ŞART KAPSAM DIŞI BIRAKILARAK TÜM KAPSAMIYLA İZİN VERİLİR VE (B) COLGATE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HİZMETLERİ VE ÜRÜNLERİ VE MATERYALLERİ İLE İLGİLİ OLARAK BÜTÜN GARANTİLERİ VE ŞARTLARI (MEMNUNİYET VERİCİ KALİTE, REVAÇTA OLMA, BELLİ BİR AMACA UYGUN OLMA, İHLAL ETMEME VE UNVAN İLE İLGİLİ ŞARTLAR DAHİL) REDDEDER. BİLCÜMLE ADEM-İ MESULİYETLER VE HER TÜR SORUMLULUK SINIRLAMALARI (İŞBU GENEL İŞ ŞARTLARININ BU BÖLÜMÜNDE VEYA BAŞKA YERLERİNDE BELİRTİLENLER DAHİL) COLGATE’İN VE BAĞLI KURULUŞLARININ VE BUNLARIN HİSSEDARLARININ, MÜDÜRLERİNİN, İDARİ ÇALIŞANLARININ, ELEMANLARININ, BAĞLI ŞİRKETLERİNİN, DANIŞMANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN, LİSANS VERENLERİNİN, TEDARİKÇİLERİNİN VE SERVİS SAĞLAYICILARININ LEHİNE KULLANILACAKTIR.

2.6 Sorumluluk ile ilgili sınırlamalar. SÖZ KONUSU ZARARLARIN İZİNSİZ EYLEM TEORİSİNDEN Mİ (İHMALKÂRLIK DAHİL), SÖZLEŞMEDEN Mİ, KUSURDAN BAĞIMSIZ OLMAYAN SORUMLULUKTAN MI, YOKSA BAŞKA BİR ŞEKİLDE Mİ ORTAYA ÇIKTIĞINDAN VE İLGİLİ TARAFIN BU TÜR ZARARLARIN MÜMKÜN OLDUĞU KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINDAN BAĞIMSIZ OLARAK, COLGATE, YÜRÜRLÜKTE OLAN HUKUKTA YASAKLANAN KAPSAM DIŞINDA HİÇ BİR DURUMDA KAYBEDİLEN KÂRDAN VEYA KAYBEDİLEN İŞLERDEN, İŞ KAYBINDAN, İŞ DEĞERİNİN KAYBINDAN, VERİ KAYBINDAN, İŞİN KESİLMESİNDEN VEYA ÖRNEK NİTELİĞİNDE OLAN, CEZALANDIRILABİLİR NİTELİKTE, ÖZEL, İNDİREKT, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI SONUÇLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. YUKARIDA YAPILAN AÇIKLAMA İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, COLGATE, HİZMETLERDEN FAYDALANILMASINDAN VEYA HİZMETLERDEN FAYDALANILMASININ MÜMKÜN OLMAMASINDAN DOĞAN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARLI VEYA POTANSİEL ZARARLI VEYA İNVAZİF OLAN VEYA BU KONUYLA BAĞLANTILI OLARAK TESLİM EDİLEBİLECEK DONANIMIN, YAZILIMIN VEYA EKİPMANIN İŞLETİLMESİNE ZARAR VERMEK VEYA BUNLARI KONTROL ETMEK AMACIYLA OLUŞTURULAN ÜRÜNLERİNDEN (AŞAĞIDA YER ALAN 4. BÖLÜMDE TANIMLANDIĞI GİBİ) VEYA MATERYALLERİNDEN (VİRÜSLER, SOLUCANLAR, TRUVA ATI, PASKALYA YUMURTALARI, ZAMAN BOMBALARI, CASUS YAZILIM VEYA BAŞKA BİLGİSAYAR KODLARI, DOSYALAR VEYA PROGRAMLARDAN DOĞAN ZARARLAR DAHİL) DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HİZMETLERİNDEN VEYA ÜRÜNLERİNDEN VEYA MATERYALLERİNDEN MEMNUN KALMAMANIZ DURUMUNDA BAŞVURACAĞINIZ TEK HUKUKİ YOL, HİZMETLERDEN FAYDALANMAYI DURDURMAKTIR. COLGATE’İN İŞBU GENEL İŞ ŞARTLARINDAN VEYA İŞBU GENEL İŞ ŞARTLARI İLE VEYA İŞBU GENEL İŞ ŞARTLARININ KONUSU İLE BAĞLANTILI OLARAK DOĞAN BÜTÜN HAKLARA YÖNELİK MÜŞTEREK SORUMLULUĞU, GEREKTİĞİNDE HİZMETLERDEN FAYDALANMAK İÇİN COLGATE’E ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TOPLAM TUTARDAN EN BÜYÜK OLANI İLE VEYA BU BÖLÜM DİKKTE ALINMAKSIZIN 10,00 £ İLE SINIRLIDIR VEYA AŞAĞIDA BELİRTİLEN DURUMLARDA İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HİÇ BİR ŞEY COLGATE’İN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ: (I) COLGATE’İN BİR EYLEMİ VEYA İHMALİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL ZARARLAR, (II) KASITLI BİR SUİİSTİMAL VEYA DOLANDIRICILIK AMAÇLI YANLIŞ SUNUM SONUCUNDA UĞRADIĞINIZ ZARARLAR VE (III) COLGATE’İN SORUMLULUĞUNUN ÖNCEDEN SİZİNLE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUNİ HUKUKA (UYGULANABİLEN ÜRÜN SORUMLULUK HUKUKU DAHİL) GÖRE YAPILMIŞ OLAN ANLAŞMA İLE SINIRLANDIRILAMADIĞI VEYA KAPSAM DIŞI BIRAKILAMADIĞI ZARARLAR. 

Belirli kanunlar gizli garantilere yönelik sınırlamalara veya belirli zararların kapsam dışı bırakılmasına veya sınırlanmasına izin vermezler. Yukarıda bahsi geçen adem-i mesuliyetlerin, ıskatların veya sınırlamaların bazıları veya hepsi, sadece kanunun belirtildiği ölçüde sizin için geçerli değildir ve muhtemelen başka haklara sahipsiniz.

  • TAZMİNAT; HAKSIZ KULLANIM

3.1 Tazminat. Yürürlükte olan hukuka göre uygun olduğu sürece, işbu yazı ile, Colgate’i ve bağlı kuruluşlarını ve müdürlerini, idarecilerini, elemanlarını, danışmanlarını, temsilcilerini, lisans verenlerini, tedarikçilerini ve servis sağlayıcılarını sizin yaptığınız ihlal sonucunda veya işbu kullanım koşullarının sözde ihlal edilmesi (bu tür son kullanıcı içerikleriyle veya bu içeriklerin kullanılması nedeniyle üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının fiilen veya sözde ihlal edilmesi dahil) sonucunda Colgate’in söz konusu haklar/alacaklar ile veya son kullanıcı içeriklerine dayanan haklar/alacaklar ile bağlantılı olarak uğradığı bütün zararlardan, Colgate için ortaya çıkan masraflardan ve harcamalardan (uygun avukatlık masrafları da dahil, fakat bu masraflarla sınırlı olmamak üzere) muaf tuttuğunuzu kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. 

3.2 Yetkisiz kullanım ile ilgili bilgilendirme.  Hizmetlerin veya bu hizmetlerle ilgili dokümantasyonun veya Colgate’in bu hizmetlerle ilgili mülkiyet haklarının yetkisiz olarak kullanıldığını tespit eder etmez, Colgate’i gecikmeksizin yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüsünüz. Colgate tek başına ve münferiden bir ihlal davası veya hak ihlalinde bulunan bir üçüncü şahıs aleyhine bir dava açma hakkına sahiptir ve Colgate’in böyle bir şikayette bulunması veya böyle bir dava açması durumunda siz Colgate’i ve avukatını böyle bir şikayet veya böyle bir dava ile bağlantılı olarak kapsamlı bir şekilde bilgilendirmekle ve desteklemekle yükümlüsünüz. 

  • ÜRÜNLER

Hizmetler kapsamında listeler, mallara ve hizmetlere yönelik açıklamalar ve resimler veya bunlarla bağlantılı kuponlar veya indirimler (“ürünler” ile birlikte) ve aynı zamanda ürünlere yönelik uyarılar ve linkler kullanıma sunulabilir. Bu ürünler Colgate veya üçüncü şahıslar tarafından ve her tür amaçla (genel bilgilendirme amaçları dahil) kullanıma sunulabilir. Hizmetler üzerinden bir listeye, bir ürün açıklamasına veya resmine ulaşılabilmesi, bu ürünü uygun bulduğumuz veya bu ürünün satıcısına bağlı olduğumuz anlamına gelmez. Ürünlere yönelik açıklamaları (kullanılabilen renkler dahil) doğru bir şekilde yapmak için makul bir çaba sarf ediyoruz, fakat gördüğünüz gerçek renkler sizin bilgisayar sisteminize bağlıdır ve biz sizin bilgisayarınızın bu renkleri doğru bir şekilde göstermesini garanti edemeyiz. Bir ürünün satın alınması, bu ürüne sahip olunması ve bu ürünün kullanılması ile ilgili olan bütün kanunları tespit etmek ve bu kanunlara riayet etmek sizin sorumluluğunuzdadır. 

  • İŞLEMLER

Belirli ürünlerin hizmetler üzerinden satın alınmasını veya başka bir şekilde bunların edinilmesini sağlayabiliriz (bir “işlem”). Bir işlem yapmak isterseniz, muhtemelen sizden belirli önemli bilgileri (örneğin, kredi kartı numaranız ve kredi kartınızın son kullanma tarihi, fatura adresiniz ve sevkiyat bilgileriniz) vermeniz talep edilecektir. İŞBU YAZI İLE, BİR İŞLEM İLE BAĞLANTILI OLARAK İBRAZ EDECEĞİNİZ HER KREDİ KARTINI KULLANMA HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN VE GARANTİ ETMEKTESİNİZ. Bu bilgileri aktararak bize işlemi kolaylaştırmak amacıyla bu bilgileri üçüncü şahıslara iletme hakkını vermiş olacaksınız. Bir işlemin onaylanmasından veya tamamlanmasından önce söz konusu bilgilerin kontrol edilmesi gerekebilir. İşlemin yapılmasıyla birlikte, ilgili ürünlerin sadece hukuka uygun bir şekilde kullanılacağını beyan etmiş olursunuz. 

Colgate önceden bilgi vermeden bir ürünün bulunabilen miktarına sınırlama getirme veya ürünün dağıtımını durdurma, kuponlara, iskontolara veya benzer reklam aksiyonlarına bağlı kalmaya yönelik koşulları belirleme, her kullanıcıyı işlemler yapmaktan alıkoyma ve her kullanıcı için ürünleri hazır bulundurmaktan imtina etme hakkını saklı tutar. İadeler ve değiştirme işlemleri Colgate’in geçerli olan iade ve değiştirme direktiflerine (gerektiğinde işbu kullanım koşullarının 9. bölümü dahil) tabidir. İşbu yazı ile, hizmetler nedeniyle tarafınızca veya sizin namınıza ödenmek üzere ortaya çıkan bütün ücretleri (gönderme ve işlem ücretleri dahil) bu ücretlerin ortaya çıktığı anda geçerli olan fiyatlar üzerinden ödemeyi kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Ayrıca işlemleriniz için tahakkuk eden bütün vergilerden sorumlusunuz. Siparişlerinizi e-posta yoluyla tasdik etme şeklinde bir uygulamamız olmasına rağmen, sipariş onayı ile ilgili bir e-postanın alınması siparişi kabul ettiğimiz veya bir ürünün veya bir hizmetin satılması ile ilgili bir teklifi onayladığımız anlamına gelmez.

Gerektiğinde ürünler tarafınızca bildirilen bir adrese gönderilir, fakat bunun için adres bilgisinin eksiksiz ve hizmetlerin içerdiği gönderim sınırlamalarına uygun olması gerekir.

  • SÜRE VE FESİH

6.1 Süre. İşbu kullanım koşulları, 6. bölümün hükümlerine göre söz konusu kullanım koşulları feshedilinceye kadar geçerlidir.

6.2 Olağan fesih. Colgate’in mevcut şartlar altında feshetme hakkı geçerli olan hukuka göre yasaklanmadığı sürece, Colgate 14 gün öncesinden haber vererek her zaman hizmetlere erişilmesini ve hizmetlerden faydalanılmasını feshedebilir. İşbu kullanım koşullarını ihlal etmeniz veya Colgate’in belirli faktörlere istinaden haklı olarak sizin işbu kullanım koşullarını ihlal ettiğinizi düşünerek hareket etmesi durumunda Colgate uygulamaya erişiminize ve uygulamayı kullanmanızı her zaman önceden haber vermeden sonlandırabilir. Hizmetlerden faydalanmayı durdurarak ve uygulamanın kurulumunu kaldırarak işbu kullanım koşullarını her zaman feshedebilirsiniz. 

6.3 Feshin geçerliliği. İşbu kullanım koşulları feshedildikten sonra, sizin işbu kullanım koşullarından doğan bilcümle haklarınız otomatik olarak ve gecikmeksizin ortadan kalkacaktır ve siz gecikmeksizin hizmetlerden faydalanmayı durduracaksınız ve uygulamayı cihazınızdan kaldıracaksınız. Colgate bir sorumluluk üstlenmeden kullanıcı adınızı, parolanızı ve hesabınızı ve bunlara bağlı olan bütün materyalleri gecikmeksizin deaktive edebilir veya silebilir; bu durumda Colgate bu materyallere erişim sağlamaya devam etmekle yükümlü de olmayacaktır. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 6.3, 7 ve 8 numaralı bölümler işbu kullanım koşulları sona erdikten sonra da geçerli olacaklardır.

  • GENEL

7.1 Kayıt; kullanıcı isimleri ve parolalar.  Hizmetlerden tamamen veya kısmen faydalanabilmek için muhtemelen kaydolmanız gerekecektir. Kaydolurken bildirdiğiniz kullanıcı adlarını, parolaları veya diğer bilgileri reddedebiliriz ve sizden bunları değiştirmenizi talep edebiliriz. Kullanıcı adınız ve parolanız sadece sizin kişisel kullanımınız için belirlenmiştir ve gizli tutulmalıdır; kullanıcı adınızın veya parolanızın kullanılmasından veya suiistimal edilmesinden Colgate değil, siz sorumlusunuz ve her gizlilik ihlalinde veya kullanıcı adınız, parolanız veya hesabınız yetkisiz kişiler tarafından kullanıldığında gecikmeksizin bu konuda bizi bilgilendirmelisiniz.

7.2 İhracata uygunluk. Hizmetler Amerikan ve diğer ulusal ihracat kontrollerine ve iktisadi yaptırımlarına tabi olabilir. İşbu yazı ile, (a) Amerikan hükümetinin bir ambargosuna veya başka bir sınırlamaya tabi olan veya Amerikan hükümeti tarafından “terörizmi destekleyen” ülke olarak tanımlanan bir ülkede bulunmadığınızı veya (b) Amerikan hükümetinin sınırlama getirilmiş olan son kullanıcıların belirtildiği listelerinden birinde yer almadığınızı beyan, garanti ve taahhüt etmektesiniz. Haklarınız ve yükümlülükleriniz, Birleşmiş Milletlerin kanunlarına ve yönetmeliklerine (yürürlükte olan 1979 tarihli İhracat İdaresi Kanunu, sonradan 1979 tarihli İhracat İdaresi Kanunu’nun yerine çıkarılacak olan bütün kanunlar ve Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi, İhracat İdaresi Ofisi tarafından çıkarılan ihracat idaresi yönetmelikleri dahil) tabidir; bu kanunlar ve yönetmelikler zaman zaman yurt dışında Birleşmiş Milletlerin muhakemesine tabi olan şahıslar tarafından lisanslama ve teknoloji teslimatı yapılması ile ilgili kuralları düzenler. İşbu yazı ile, hizmetleri zaman zaman geçerli olan kanunları ve yönetmelikleri ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edemeyeceğinizi, yeniden ihraç edemeyeceğinizi veya başka bir taşıta yükleyemeyeceğinizi tasdik etmektesiniz. 

7.3 Bağımsız yüklenici. İşbu kullanım koşullarının hazırlanması ve uygulanması sırasında taraflar bağımsız yüklenici olarak hareket edeceklerdir ve bağımsız yüklenici olarak davranacaklardır. Taraflardan hiç biri, hiç bir amaç için diğer tarafın vekili, kanuni temsilcisi, ortak girişimcisi veya partneri değildir ve olmayacaktır.

7.4 Mücbir sebepler. Colgate’in mücbir sebepler, grevler, cihaz hataları veya teslimat hataları, internet erişiminin olmaması veya internet performansının kötü olması nedeniyle veya kendi kontrolünde olmayan başka nedenlerden dolayı işbu kullanım koşullarından doğan yükümlülüklerini yerine getirecek durumda olmaması halinde Colgate web sitesi üzerinden güncel durum hakkında sizi bilgilendirecektir; bunu yapmamız için sizin nezdinizde Colgate’in yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda veya bu nedenlere bağlı olarak başka bir şekilde ortaya çıkan bu tür zararlardan sorumlu olmaması şarttır. Sizinle temas kurduğumuzda opsiyonlar (gerekli olması halinde işbu kullanım koşulları gereğince fesih imkanı da dahil) hakkında sizi bilgilendireceğiz. 

7.5 Geçerli olan hukuk ve Yargı. Dünyanın herhangi bir içtihat kanunu, nizami kanun, düzenleyici kanun, yazılı kanun veya diğer kanunun bu siteye veya herhangi bir Materyale erişimi uygunsuz ya da yasa dışı kabul ettiği ya da sizin almış durumda olmadığınız bir izin ya da rızaya tabi kıldığı ya da bu Anlaşmayı kısmen ya da tamamen geçersiz kıldığı bir yargı bölgesinde bulunuyorsanız, bu siteye ya da herhangi bir Materyale erişim izniniz bulunmamaktadır. Ayrıca, kanun hükmüyle ilgili uyuşmazlıklar hariç olmak üzere, bu Anlaşmanın New York Eyaleti yasalarına göre işletileceği ve yorumlanacağını; bu sitenin veya herhangi bir Materyalin kullanımı, yanlış kullanımı ya da kullanılamayışıyla veya bu Anlaşmayla ilişkili tüm hak talepleri ve davaların New York Eyaletinde bulunan eyalet mahkemeleri ya da federal mahkemelerde görüleceğini; tüm bu tür hak talebi veya davaların görülmesi amacıyla gayri kabili rücu olarak bu mahkemelerin münhasır şahsi yargılama yetkisine teslim olacağınızı ve bu mahkemelere yargı yetkisi, yeri veya yetkisiz mahkeme itirazları yapma hakkınızdan gayri kabili rücu olarak feragat ettiğinizi onaylar ve kabul edersiniz.
Herhangi bir mahkeme ya da uygun yargılama yetkisine sahip başka bir heyet tarafından bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün uygulanabilir nitelikte olmadığına karar verilmesi halinde, bu hükmün, Anlaşmanın diğer hükümlerinin geçerliliklerini tam olarak koruyacağı şekilde, Anlaşmadan çıkarılacağını veya gerekli olan asgari kapsam dahilinde sınırlandırılacağını; bu Anlaşmanın, konusuyla alakadar olarak sizin ve bizim aramızda yer alan tek anlaşma olduğunu ve siz ve bizim aramızda daha önceden yapılmış tüm anlaşmalar veya mutabakatları yürürlükten kaldırdığını; bu Anlaşmanın bizim tarafımızdan yapılmadığı ve Anlaşmanın başka bir yerinde özellikle belirtilmediği müddetçe kısmen ya da tamamen tadil edilemeyeceğini; ve bu sitede veya bu site vasıtasıyla sağlanan ve bu Anlaşmanın şartlarıyla uyumsuz olan her şeyin, bu Anlaşmanın şartlarınca hükümsüz kılındığını onaylar ve kabul edersiniz.

7.6 Devir ve ferağ. Önceden Colgate’in yazılı muvafakatini almadan işbu sözleşmeden doğan haklarınızı ve ayrıcalıklarınızı üçüncü şahıslara devir ve ferağ edemezsiniz veya işbu sözleşmeden doğan mükellefiyetlerinizi veya yükümlülüklerinizi başkalarına devredemezsiniz. Bu paragrafı ihlal ederek yapılacak olan sözde devir ve ferağ veya devir işlemi yok hükmündedir. Colgate işbu kullanım koşullarından doğan bilcümle haklarını ve yükümlülüklerini devir ve ferağ etmeye, devretmeye veya bu konuda alt lisanslama yapmaya sınırsız olarak yetkilidir. Yukarıda belirtilen kuralların saklı kalması kaydıyla, işbu kullanım koşulları taraflar ve tarafların izin verilebilen halefleri ve temellük edenler için bağlayıcıdır ve onların lehine olacak şekilde geçerlidir. 

7.7 Bilgiler veya şikayetler. Hizmetler ile ilgili bir sorunuzun veya şikayetinizin olması halinde, lütfen https://www.colgatepalmolive.de/contact-us adresine bir e-posta gönderiniz. Lütfen, e-posta iletişiminin kesin olarak güvenli olmadığına dikkat ediniz; bu nedenle bizimle yapacağınız e-posta yazışmasında kredi kartı bilgilerinizi veya hassas bilgilerinizi bildirmemelisiniz. 

7.8 Bildirimler. İşbu sözleşme çerçevesinde tarafınızca yapılacak olan bütün bildirimler ve diğer iletişimler yazılı şekilde yapılmalıdır ve geçerli olabilmeleri için elden, e-posta yoluyla, faks yoluyla, güvenli gece teslimat hizmetiyle veya taahhütlü (iadeli olması rica olunur) olarak tebliğ edilmelidir; burada posta masrafı peşinen ödenir ve mesaj Colgate web sayfasında belirtilen posta veya e-posta adresine, genel müdürün dikkatine, Colgate Direct’e gönderilir. Size yapılacak olan bildirimler (işbu kullanım koşullarında yapılacak olan değişiklikler ile ilgili bildirimler dahil) hizmetlere postalama veya e-posta yoluyla (linkler yoluyla gönderim de dahil) veya posta yoluyla gönderilebilir. 

7.9 Anlaşmanın tamamı. İşbu kullanım koşulları işbu sözleşmenin konusu hakkında taraflar arasında yapılan anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve daha önce ve aynı anda taraflar arasında işbu sözleşmenin konusu hakkında yapılan yazılı veya sözlü sözleşmelerin ve anlaşmaların yerini almaktadır. 

 7.10 Feragat beyanları. Taraflardan birinin işbu kullanım koşullarının bir hükmüne karşı gelmekten veya işbu kullanım koşullarının bir hükmünü ihlal etmekten feragat etmesi, sonradan veya başka bir şekilde bu hükme karşı gelmekten veya bu hükmün ihlal edilmesinden feragat edildiği veya başka bir hükme karşı gelmekten veya başka bir hükmün ihlal edilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez. Yük altına giren tarafça yazılı olarak imzalanmadığı sürece, hiçbir feragat geçerli olmaz. 

7.11 Genel kloz. İşbu kullanım koşullarının bir hükmünün uygulanamaz olması halinde, bu hüküm iptal edilecek olup diğer hükümler geçerliliğini koruyacaktır. İptal edilen hükmün yerine tarafların niyetine yakın olan uygulanabilir nitelikte bir hüküm getirilecektir.

  • APPLE’A ÖZEL KAVRAMLAR

Yukarıda belirtilen şartları kabul etmenize ek olarak ve başka hükümler dikkate alınmaksızın, Apple Inc. (“Apple”) şirketinin iOS işletim sistemi ile uyumlu bir uygulama versiyonunu kullanmanız konusunda aşağıda belirtilen hükümler geçerlidir. Apple işbu kullanım koşullarının taraflarından biri değildir, uygulamanın sahibi değildir ve uygulamadan sorumlu da değildir. Uygulama ile ilgili satış fiyatının iade edilmesi söz konusu olmadığı sürece Apple uygulama konusunda hiç bir garanti üstlenmez. Apple uygulama ile ilgili bakım hizmetlerinden ve başka destek hizmetlerinden sorumlu olmadığı gibi, uygulama ile ilgili diğer haklardan, kayıplardan, yükümlülüklerden, zararlardan, masraflardan veya harcamalardan da (üçüncü şahısların muhtemel ürün sorumluluğu hakları, uygulamanın yürürlükte olan kanuni gerekliliklere veya resmi kurumların gerekliliklerine uygun olmamasından doğan haklar, tüketicinin korunmasından veya benzeri kanunlardan doğan haklar ve aynı zamanda fikri mülkiyetin ihlal edilmesi ile ilgili haklar dahil) sorumlu değildir. Uygulamanın kullanılması ile bağlantılı olan talepler veya şikayetler (fikri mülkiyet hakları ile ilgili olanlar dahil) https://www.colgatepalmolive.de/contact-us adresinden Colgate’e bildirilmelidir. Burada verilen lisans, uygulamanın Apple’ın iOS işletim sistemini kullanan ve sizin kendi mülkiyetinizde veya kontrolünüzde bulunan Apple markalı bir üründe veya Apple-App-Stores’un kullanım koşullarında yer alan kullanım kurallarında tespit edildiği gibi  kullanılması için verilen ve devredilemeyen bir lisans ile sınırlıdır. Burada uygulamanın sizinle bağlantılı olan başka hesaplar tarafından da Apple Family Sharing veya hacimli satış programları üzerinden çağırılabilmesi ve kullanılabilmesi istisna teşkil etmektedir. Ayrıca uygulamanın kullanılması için geçerli olan bütün üçüncü taraf sözleşmelerinin (kablosuz veri hizmetleri ile ilgili anlaşmanız gibi) şartlarına riayet etmelisiniz. Apple ve Apple’ın bağlı kuruluşları işbu kullanım koşullarının üçüncü taraf lehtarlarıdır ve siz işbu kullanım koşullarını aldıktan sonra üçüncü taraf lehtar sıfatıyla işbu kullanım koşullarını size karşı uygulama hakkına  sahiptirler (ve kabul edilmiş sayılır); bu kural dikkate alınmaksızın, Colgate’in işbu kullanım koşulları çerçevesinde değişiklikler yapma, feragatlerde bulunma veya uzlaşma, bunları iptal etme veya sonlandırma hakkı üçüncü bir şahsın muvafakatine tabi değildir. 


Give us a call: 1-833-862-9251
Chat with us
Mon - Fri: 9am to 5:30pm (ET)
Send us an email: support.shopsmiles@colgate.com

Cart
Your cart is empty.